Институционална поддршка на МРР и незјините членки

Шведската организација за развој WeEffect  преку проектот „Институционална поддршка на МРР и незјините членки“, го гради капацитетот на МРР и нејзините рурални членки, жени и мажи, да биде важен придонес во демократските процеси на партиципативно ориентирано...
Координативен состанок на ПРЕПАРЕ

Координативен состанок на ПРЕПАРЕ

Овогодишниот координативен состанок на ПРЕПАРЕ беше одржан на 6ти и 7ми февруари во Рига, Летонија. На собирот присуствуваше претставник на Мрежата за рурален развој на Република Македонија заедно со претставници на организациите членки на ПРЕПАРЕ од 12 различни...
ИПАРД Форум

ИПАРД Форум

Мрежата за рурален развој на РМ, заедно со Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство, во рамките на кампањата за промовирање на новите измени во ИПАРД програмата, на 4ти април 2013 година во Скопје, организираше форум со наслов „Нови измени во ИПАРД...