Региoналнo вмрежување и споделување на најдобри практики во политиките за рурален развој

На 24 ноември, 2017 год. во хотелот „Буши“ во Скопје, тимот на проектот “Национален рурален парламент како глас на руралното население” организираше работилница посветена на „Регионално вмрежување и споделување на најдобри практики во политиките за рурален развој“....

Граѓанскиот сектор активно ќе се вклучи во креирање политики за рурален развој

Претставници на повеќе од 40 граѓански организации од Западна и Источна Македонија, кои работат на различни теми во областа на руралниот развој, се собраа на двете обуки во Источна и во Западна Македонија, организирани од страна на проектот „Национален рурален...