Финансиски асистент на проект

За успешно реализирање на проектните активности, има потреба од Финансиски асистент. Описот на работните задачи и потребни квалификации за горенаведената позиција може да ги најдете во прилог на огласот. Заинтересираните кандидати треба да го испратат своето CV на...

Мрежата за рурален развој на Република Северна Македонија (МРР на СМ) Ко-фасилитатор на проект

За успешно реализирање на проектните активности, има потреба од Ко-фасилитатор на проект. Описот на работните задачи и потребни квалификации за горенаведената позиција може да ги најдете во прилог на огласот. Заинтересираните кандидати треба да го испратат своето CV...

Мрежата за рурален развој на Република Северна Македонија (МРР на СМ) Координатор за организациски развој

За успешно реализирање на проектните активности, има потреба од Координатор на проект, Описот на работните задачи и потребни квалификации за горенаведената позиција може да ги најдете во прилог на огласот. Заинтересираните кандидати треба да го испратат своето CV на...

Оглас за консултант за мониторинг и евалуација

Мрежата за рурален развој на РМ спроведува проект ,,Градење на капацитетите на МРР и нејзините членки’’ финансиран од We Effect. Во рамките на проектот, Мрежата за рурален развој објави повик за поддршка на проектни иницијативи на своите организации – членки. Мрежата...

Аплицирајте за Европскиот рурален младински парламент!

Пријавата за Европскиот младински рурален парламент (ЕМРП) е отворена. Ако сте млада личност од рурално подрачје во Северна Македонија и се грижите за предизвиците на руралниот развој, како и на вашата локална заедница, аплицирајте до 28-ми август за да учествувате на...

Повик за учество на обуки за обучувачи

По потпишувањето на договорот IPA / 2018 / 395-379 на 10.04.2018 година, за проектот финансиран од ЕУ “Вмрежување и застапување за зелена економија”, Мрежата за рурален развој на Република Македонија (МРР на РМ), како координатор на проектот, во соработка...