7. проект: ОРГАНСКА ФАРМА – Рурална кохезија за зголемен потенцијал на руралниот туризам и одржлив економски рурален развој

Назив на проектот: ОРГАНСКА ФАРМА – Рурална кохезија за зголемен потенцијал на руралниот туризам и одржлив економски рурален развој Носител на апликацијата: Здружение Креативен центар РУРБАНКУЛТ-­‐Струга Партенр: Здружение на пчелари МАТИЦА 2012 Струга Цели на...

8. проект: „Економско јакнење на руралните жени од различни етникуми од Источниот и Западниот регион“

Назив на проектот: „Економско јакнење на руралните жени од различни етникуми од Источниот и Западниот регион“ Носител на апликацијата: Здружение на жени земјоделки АГРО-ВИНКА Виница Партенр: Здружение Радика-Де  Дебар Цели на проектот:         Преку воспоставување на...

9. проект: Создавање иницијална листа со традиционални производи за одржливи рурални средини – СИЛОС

Назив на проектот: Создавање иницијална листа со традиционални производи за одржливи рурални средини – СИЛОС Носител на апликацијата: „Здружение за заштита промоција и едукација за храна Слоу Фуд Битола“ – Битола Партнер: Здружение за заштита и промоција...

10. проект: Фер кон природата

Назив на проектот: Фер кон природата Носител на апликацијата: Здружение на граѓани ЕКОВИТА Партнер: Здружение на производители на органски храна Биовита – Кавадарци Цели на проектот: вмрежување на засегнати страни од агро секторот во руралните средини, (рурални...