Правилна резидба на праската- предуслов за добивање на високи и квалитетни приноси

Мрежата за рурален развој на Република Македонија во рамките на проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени на 31ви јануари во Росоман, организираше демонстративна обука за вршење на правилна резидба кај праска. На обуката присуствуваа...

Позитивните ефекти од мулчирањето

Мулчирањето е една од мерките кои се тестираат во рамки на проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени. „Мулчирањето претставува нанесување на прекривка на одредена почвена површина со мулч, со цел да се создадат одредени, најчесто...

Поставување на УВ заштитни мрежи

Во рамки на Проектот на УСАИД за Адаптација на земјоделството кон климатските промени,  како една од главните адаптивни мерки кои ќе бидат тестирани и демонстрирани во градинарството, овоштарството и лозарството, е поставување на УВ заштитни мрежи, чија улога е...