Членство

Членови

Институционална поддршка на МРР и незјините членки

Шведската организација за развој WeEffect  преку проектот „Институционална поддршка на МРР и незјините членки“, го гради капацитетот на МРР и нејзините рурални членки, жени и мажи, да биде важен придонес во демократските процеси на партиципативно ориентирано...

Прочитај повеќе...

Координативен состанок на ПРЕПАРЕ

Овогодишниот координативен состанок на ПРЕПАРЕ беше одржан на 6ти и 7ми февруари во Рига, Летонија. На собирот присуствуваше претставник на Мрежата за рурален развој на Република Македонија заедно со претставници на организациите членки на ПРЕПАРЕ од 12 различни земји. На дводневниот состанок беа дискутирани сегашните и идни активности на ПРЕПАРЕ. Беа презентирани акциониот план на ПРЕПАРЕ за периодот од 2012 до 2014 година и книгата на ПРЕПАРЕ која веќе беше подготвена и се очекува да биде испечатена најдоцна до мај 2013 год. Учесниците дадоа кратко известување за ситуацијата во рамките на руралниот развој во нивните земји. Тие дискутираа за проблемите со кои се соочуваат нивните земји и споделија свои идеи за можни решенија на одредени ситуации. Имаше повеќе иницијативи за идна заедничка соработка помеѓу организациите членки на ПРЕПАРЕ како и иницијативи за проширување на нивната соработка со други мрежи и организации.

Прочитај повеќе...

ИПАРД Форум

Мрежата за рурален развој на РМ, заедно со Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство, во рамките на кампањата за промовирање на новите измени во ИПАРД програмата, на 4ти април 2013 година во Скопје, организираше форум со наслов „Нови измени во ИПАРД Програмата-подобри можности за користење на европските фондови“. Целта на форумот беше подобро запознавање со промените на ИПАРД програмата, како можност за подобро и поефикасно искористување на европските фондови со цел развој на руралните средини во Македонија.

Прочитај повеќе...