Етно-Беба

http://etnoshop.com.mk/

Назив на организацијата ЕТНО БЕБА
Адреса ул;Плоштад Нова Југославија локалитет

Стар Мерак бр.11/

1300 Куманово

Одговорно лице МИТРОВСКИ МИРКО
Тел. 031/413-210
Мобилен тел. 070/748-622/071/531-905
e-mail на организацијата etnoshopbeba@yahoo.com
Број на членови на организацијата 14
Кратко резиме на организацијата(визија, мисија, цели и активности)
  • Етно Беба од Куманово е реномирана занаетчиска фирма чија основна цел е производство и продажба на производи базирани на богатиот македонски фолклор и етно традицијата.

Доминантни се ткаени,везени плетени производи,сувенири и носии.

  • Мотото на Етно-Беба е:

Назад кон изворот напред кон традицијата.

  • Мисија:

Нови вработувања на ниво на семејни бизниси,менаџмент и едукација.

  • Визија:

Зачувување и промовирање на традицијата и културата за Кумановскиот регион и Македонија.

  • Цели:

Една од стратешки цели е постојана подршка во занаетчиството.

Во изработка на носии и сувенири карактеристични за кумановското пoдрачје.

Да се промовира македонскиот сектор на ракотворби на локален и извозен пазар.

  • Активности:

Фирмата има учествувано на многубројните изложби,базари и културни манифестации во Македонија,Србија,Косово,Албанија,САД и има освоено голем број награди,сертификати и признанија.

RDN is a member of

brdn
ELRAD
PREPARE

Partners

Hela Sverige SWG

MCMS
MZSV
FFRM
FAO
CNVP

Google Map

Contact


Office Address:

ul. “Kosta Veselinov” br.3a,
1000 Skopje R. Makedonija
Tel: +389 (2) 3075 506 Fax: +389 (2) 3075 503
info email: info@ruralnet.mk

YouTube Facebook