Публикации

Брошури

Објавен извештај од патувачката работилница „Зајакнување на чинителите во руралниот развој во Западен Балкан“

Настанот, кој се одржа во периодот од 31 март до 2 април 2014 год, беше заеднички инициран од Постојаната работна група за рурален развој во Југоисточна Европа и ПРЕПАРЕ партнерството на рурална Европа, со поддршка од TAIEX (Инструмент за техничка поддршка и размена на информации) и мрежите за рурален развој на Република Македонија, Србија и Црна Гора.