ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЧЕЛАРИ ,,МАТИЦА” – СТРУГА

Назив на организацијата ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЧЕЛАРИ ,,МАТИЦА” – СТРУГА Адреса с.Корошишта, Струга Одговорно лице иточен назив на функција Шефит Шемшедини, Преседател Телефон Мобилен телефон 070630895 e-mail на организацијата nderim_sh_25@hotmail.com Web страна на...

Здружение за едукација на деца и млади СЛОЖУВАЛКА

Назив на организацијата Здружение за едукација на деца и млади СЛОЖУВАЛКА Адреса Ул. Ѓорги Стамов бр.04, 1480 Гевгелија Одговорно лице иточен назив на функција Стамкова МагдаленаПретседател Телефон / Мобилен телефон 078 258 854 e-mail на организацијата...

ЗЗУЖС ЕКО ЛОГИК -Скопје

Назив на организацијата ЗЗУЖС ЕКО ЛОГИК – Скопје Адреса Бул. Митрополит Т. Гологанов 72/1/2, Скопје Одговорно лице иточен назив на функција Никола Нешкоски, инж. Жив. Средина / еко менаџерПретседател / Лице за застапување Телефон (Поради менување на локацијата...

Организација на жени „Визија“

Назив на организацијата ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИ ВИЗИЈА КАВАДАРЦИ Адреса УЛ.КРСТЕ МИСИРКОВ БР.55, 1430 КАВАДАРЦИ Одговорно лице иточен назив на функција ЈОАНА КОЦЕВА ,ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА Телефон 043/520-865 Мобилен телефон 071/259-070 e-mail на организацијата...

Центар за одржливо земјоделство и рурален развој – ЦЕСАРД

Назив на организацијата Центар за одржливо земјоделство и рурален развој ЦЕСАРД Официјално лого на организацијата   Адреса   Ул.101, Бр.б.б., с. Шипковица, Тетово Одговорно лице   Арбен Халили Тел. Мобилен тел. 070.482 – 517 e-mail на...