Промоција на убавините во руралните средини

Мрежата за рурален развој на Република Македонија (МРР на РМ) преку проектот на УСАИД за Адаптација на земјоделството кон климатските промени поддржа проектни иницијативи спроведени од членки на МРР кои имаа за цел да ги промовираат руралните средини и да придонесат...

Празијада

На 12ти ноември 2011, во село Режановце(Куманово) се одржа културна манифестација „Празијада 2011“. Настанот беше организиран од организации членки на МРР на РМ „Етно-Беба“ и „Еко-Гард“ од Куманово . Целта на настанот е мобилизирање на руралното население во силен...

Етно Саем – Пехчевски Павловден

На 13-ти јули 2011 година, во Пехчево се одржа Етно Саемот – Пехчевски Павловден, каде учествуваа организации кои се занимаат со производство на традиционални производи но и други дејности поврзани со руралниот развој. Голем број од присутните организации воедно...

Во Гостивар на 02 октомври, се одржа манифестација „Фестивал на жетва“

Во Гостивар на 02 октомври, се одржа манифестација „Фестивал на жетва“ во организација на „Здружение на одгледувачи на овци од Западна Македонија“, која е членка на Мрежата за рурален развој на Р.Македонија. Посетителите и учесниците на овој настан имаа можност да се...