Низ прозорецот на подобро утре

На 29ти април 2012 година, во с. Младо Нагоричане, се одржа средба на жените од руралните средини од Североисточниот плански регион, под мотото „Низ прозорецот на подобро утре“. На настанот учествуваа повеќе од 100 жени од рурални средини од цела Македонија, членки на...

Светски ден на руралната жена

По повод светскиот ден на руралната жена, 15 Октомври 2011 година, во Тетово се одржа манифестација во организација на ФФРМ, МРР на РМ и ЦеПроСАРД. Пред присутните обраќање имаа претставници на ФФРМ, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Шведска...

Обука за изработка на ракотворби и сувенири од волна

Во рамките на тематската група за економско зајакнување на жената во руралните средини, МРР на РМ, во септември 2011, организираше еднодневна обука на жени, припадници на ромската заедница од општина Пехчево. Целта на обуката беше жените да се обучат во изработка на...

Мрежата за рурален развој на Република Македонија продолжи со спроведување на обуки за економско јакнување на жената од руралните средини на женски здруженија од источниот регион на земјата

Мрежата за рурален развој на Република Македонија продолжи со спроведување на обуки за економско јакнување на жената од руралните средини на женски здруженија од источниот регион на земјата.. Обуката се одржа на 15ти јуни 2011 година во Виница, со наслов „Пресметување...

Пресметување на цената на чинење производ

Водени од потребата здруженијата на граѓани, кои се занимаваат со ракотворби и други изработки да направат точна калкулација за чинење на производот, Мрежата за рурален развој на Република Македонија организираше две еднодневни работилници во Пелагонискиот и...

Во рамките на тематската група за економско зајакнување на жената во руралните средини, МРР на РМ, во ноември 2010, организираше тридневна обука на жени, членови на Организацијата на жени од Пехчево

Во рамките на тематската група за економско зајакнување на жената во руралните средини, МРР на РМ, во ноември 2010, организираше тридневна обука на жени, членови на Организацијата на жени од Пехчево. Целта на обуката беше жените да се обучат во изработка на предмети...