Објавен извештај од патувачката работилница „Зајакнување на чинителите во руралниот развој во Западен Балкан“

http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/publications/western-balkans-report-2014_en.pdf На горенаведениот линк можете да го прочитате деталниот извештај од патувачката работилница организирана во трите земји од Западен Балкан – Република Македонија, Црна Гора и...