Одржана работилница за градење на капацитетите за ЛЕАДЕР пристапот

На 27 април, во Делчево, Мрежата за рурален развој во Република Македонија ја организираше третата работилница  во рамки на процесот на запознавање на чинителите со ЛЕАДЕР пристапот и градење на нивните капацитети за оваа идна ИПАРД мерка во Република Македонија....

МРР продолжува со спроведувањето активности согласно со ЛЕАДЕР пристапот

Во рамки на проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени, Мрежата за рурален развој на Република Македонија реализираше низа на активности поврзани со промоција на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во 4 општини од југоисточниот плански регион и тоа:...

Претставување на LEADER – принципите во Источниот плански регион

Во рамки на проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени, Мрежата за рурален развој на Република Македонија продолжува со спроведување на ЛЕАДЕР пристапот во Источниот плански регион преку јакнење на капацитетите на сите чинители од...
Иницијален состанок за ЛЕАДЕР пристапот

Иницијален состанок за ЛЕАДЕР пристапот

Во среда, на 11 февруари 2015 год., во општинската зграда на Берово, Мрежата за рурален развој на Република Македонија одржа иницијален состанок за промоција на ЛЕАДЕР пристапот во источниот плански регион на Македонија. На собирот присуствуваа повеќе од 25...
Објавен извештај од патувачката работилница  „Зајакнување на чинителите во руралниот развој во Западен Балкан“

Објавен извештај од патувачката работилница „Зајакнување на чинителите во руралниот развој во Западен Балкан“

http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/publications/western-balkans-report-2014_en.pdf На горенаведениот линк можете да го прочитате деталниот извештај од патувачката работилница организирана во трите земји од Западен Балкан – Република Македонија, Црна...
СОБИР НА ПРЕПАРЕ 2014: Кревање на гласот на рурална Европа

СОБИР НА ПРЕПАРЕ 2014: Кревање на гласот на рурална Европа

Претставникот на Мрежата за рурален развој на Република Македонија беше еден од вкупно дваесетeмина претставници од различни Европски земји кои учествуваа на овогодишниот Собир на ПРЕПАРЕ, одржан во Финска и Естонија, во периодот од 5ти до 9ти септември....