Со младинска зелена акција до поздрава животна средина

Промоција на младински активизам Преку активноста за промоција на младински активизам во рамките на проектот "Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ", во Струмица се спроведе активност во соработка со здружението...

Преку практични вештини до кадри со висок квалитет

Промоција на младински активизам Преку активноста за промоција на младински активизам во рамките на проектот "Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ", во Струмица се спроведe активност во соработка со здружението "Лоџик &...

На 11 и 12ти Декември 2018 во Штип и Струмица како активност на проектот „Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во Еу“ се одржаа средби за кариерно советување за млади.

регионалн форум за кариерно советување на младите Во рамките на проектот Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ во Хотел Сирирус во Струмица се одржа регионалн форум за кариерно советување на младите . Geplaatst door Televizija Kobra op...