Мапирање на капацитетите и активноста на граѓански организации и ученици за ЕУ интегративните процеси и политиките за млади

Мрежата за рурален развој потпиша договор со Фондација за Развој на Локалните Заедници од Штип за мапирање на ресурсите на граѓанските организации и ученици од источниот и југоисточниот регион во врска со нивната свесност и познавањето на ЕУ интегративните процеси....

Преку проект на ЕУ ќе се работи на задржување на младите во руралните средини!

Градење на капацитетите на младите со цел да станат фактор во креирањето на локалните политики за развој е целта на проектот „Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ“. Проектот беше промовиран на 27.02.2018 во Скопје при што истиот е финансиран...