Известување за резултати од евалуација на новинарски стории поднесени во рамки на натпреварот за новинари и медиуми за истражување и промовирање на најдобри зелени економии или еколошки безбедни рурални деловни практики

Мрежата за рурален развој во С. Македонија објавува дека заврши процесот на евалуација и доделување на награда за првопласираната новинарска сторија која се фокусира на концептот на зелена економија и промовира успешен пример на зелени деловни практики. До...

Локален асистент на координатор на работилница за производство на храна (Food hub) за регионот за ЛАГ- Малеш Пијанец- Пехчево

Мрежата за рурален развој на Северна Македонија (МРР на СМ) има потреба од Локален асистент на Координаторот на работилница за производство на храна (Food Hub) за регионот на ЛАГ Малеш Пијанец- Пехчево. Описот на работните задачи и потребни квалификации за...

ПОВИК ЗА НОВИНАРСКИ НАТПРЕВАР

Проектот „Вмрежување и застапување за зелена економија“ (Networking and advocacy for green economy) објавува Повик за новинарски натпревар за новинари и медиуми за истражување и промовирање на најдобри зелени економии или еколошки безбедни рурални деловни практики....