Проектни активности на АЛТЕР

Мрежата за рурален развој на Република Македонија, како партнер на проектот „АЛТЕР – Активни локални територии за економски развој на руралните области“, во текот на периодот јули – декември 2017г., организираше голем број активности на национално ниво, со цел да се...

Одржано Генералното собрание на Мрежата за рурален развој

Мрежата за рурален развој на Република Македонија (МРР на РМ), на 2ри декември, 2016 год. во хотелот „Континентал“, во Скопје,  го одржа шестото по ред Генрално собрание, во присуство на  повеќе од 50 претставници од 27 здруженија, членки на МРР на РМ. По усвојување...