Аплицирајте за Европскиот рурален младински парламент!

Пријавата за Европскиот младински рурален парламент (ЕМРП) е отворена. Ако сте млада личност од рурално подрачје во Северна Македонија и се грижите за предизвиците на руралниот развој, како и на вашата локална заедница, аплицирајте до 28-ми август за да учествувате на...

Повик за учество на обуки за обучувачи

По потпишувањето на договорот IPA / 2018 / 395-379 на 10.04.2018 година, за проектот финансиран од ЕУ “Вмрежување и застапување за зелена економија”, Мрежата за рурален развој на Република Македонија (МРР на РМ), како координатор на проектот, во соработка...

ПОКАНА ЗА ОБУКА НА ТЕМА ТРАНСПАРЕНТНО И ОТЧЕТНО УПРАВУВАЊЕ

ПОКАНА ЗА ОБУКА на тема ТРАНСПАРЕНТНО И ОТЧЕТНО УПРАВУВАЊЕ Хотел Сириус, Струмица 22-23 ноември, 2018   Тимот на проектот “ Вмрежување и застапување за зелена економија” со задоволство поканува претставници од граѓански организации на обука посветена на...

Повик за учество на обуки за обучувачи

По потпишувањето на договорот IPA / 2018 / 395-379 на 10.04.2018 година, за проектот финансиран од ЕУ “Вмрежување и застапување за зелена економија”, Мрежата за рурален развој на Република Македонија (МРР на РМ), како координатор на проектот, во соработка...

Проектни активности на АЛТЕР

Мрежата за рурален развој на Република Македонија, како партнер на проектот „АЛТЕР – Активни локални територии за економски развој на руралните области“, во текот на периодот јули – декември 2017г., организираше голем број активности на национално ниво, со цел да се...

Одржано Генералното собрание на Мрежата за рурален развој

Мрежата за рурален развој на Република Македонија (МРР на РМ), на 2ри декември, 2016 год. во хотелот „Континентал“, во Скопје,  го одржа шестото по ред Генрално собрание, во присуство на  повеќе од 50 претставници од 27 здруженија, членки на МРР на РМ. По усвојување...