Конференција на тема „Предизвиците на жената- претприемач во руралната средина“

Конференција на тема „Предизвиците на жената- претприемач во руралната средина“

На 14 октомври 2014 год. во Мултикулти Центар, Кочани, Мрежата за рурален развој на РМ и Федерацијата на фармерите на РМ организираа Конференција на тема „Предизвиците на жената-претприемач во руралната средина“. Настанот имаше цел да го поттикне претприемништвото кај...

РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО НАМЕНЕТА ЗА ЖЕНИТЕ РОМИ

Мрежата за рурален развој на Република Македонија на 13-14 јуни во Пехчево, одржа дводневна работилница на темата претприемништво кај жените Роми. На работилницата, чија цел беше градење на капацитетите за претприемништво кај жените Роми во општина Пехчево, учествуваа...