Патишта до ЛИДЕР

Патишта до ЛИДЕР

Патишта до ЛИДЕР: Водич за поставување и активирање на пристапот ЛИДЕР во земјите од Западен Балкан, Турција и пошироко (vклучително и употребата на Инструментот за претпристапна помош за рурален...