Презентација на наодите од Студијата за адаптација на анималното производство во Република Македонија спрема климатските промени во Гостивар

Презентација на наодите од Студијата за адаптација на анималното производство во Република Македонија спрема климатските промени во Гостивар

На 23 декември, во Гостивар, Мрежата за рурален развој на Република Македонија одржа работилница со цел промоција на Студијата за адаптација на анималното производство во Република Македонија спрема климатските промени. Во Македонија голем број на фармери зависат...

Презентација на резултатите од проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени

Денес, 7 ноември, во рамките на Меѓународниот саем за широка потрошувачка „Агрофуд“, во Скопје, со почеток во 11:00 часот, Мрежата за рурален развој на Република Македонија во соработка со Скопски саем организираше работилница со цел да ги презентира резултатите...

Одржани обуки за организациите членки на МРР на РМ

Како дел од активноста за градење на капацитетите на Мрежата за рурален развој на РМ, спроведувана во рамки на проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени, на 7ми и 8ми јули во Скопје, беа организирани две обуки на кои беа поканети...
Споделување на досегашните резултати и достигнувања од проектот на УСАИД за Адаптација на земјоделството кон климатските промени

Споделување на досегашните резултати и достигнувања од проектот на УСАИД за Адаптација на земјоделството кон климатските промени

На 21 февруари 2014 год. во Битола, Мрежата за рурален развој на Република Македонија организираше работилница наменета за советници од АПРЗ (Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството) и земјоделци, со цел да им ги претстави придобивките и резултатите од...
Мрежата за рурален развој на Република Македонија во студиска посета на САД

Мрежата за рурален развој на Република Македонија во студиска посета на САД

Заменик директорот на проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени, Весела Ламбевска Домазетова, заедно со претставник на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Лидија Чадиковска, учествуваа во програмата за...
Споделување на досегашните резултати и достигнувања од проектот на УСАИД за Адаптација на земјоделството кон климатските промени

Споделување на досегашните резултати и достигнувања од проектот на УСАИД за Адаптација на земјоделството кон климатските промени

На 13 декември 2013 год, во Росоман, со почеток во 15:00 часот, Мрежата за рурален развој организираше работилница со цел да ги сподели искуствата и резултатите од адаптивните земјоделски практики, имплементирани и тестирани во периодот од започнувањето на...