ЗАТВОРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ НА УСАИД ЗА АДАПТАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО КОН КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ

На 15 декември 2016 год., во хотелот „Александар Палас“ во Скопје, проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени со свечен настан ги одбележа резултатите од петгодишната успешна работа во воведување на едноставни и исплатливи земјоделски...

Округла маса: “Влијанието на климатските промени врз пчеларството”

Мрежа за рурален развој во Република Македонија Проект на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени   Округла маса: “Влијанието на климатските промени врз пчеларството” 6-ти декември, 2016 Мрежата за за рурален развој во Република...

Презентација на резултати од имплементацијата на мерките за адаптација на сточарството кон климатските промени

Повеќе од 100 земјоделци и советници на АПРЗ (Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството), на 10 ноември 2016 год., се собраа во Бизнис салата на Скопскиот саем, за да дознаат какво влијание имаат климатските промени во сточарството и да научат како да го...

Одржана обука во за развој на пчеларството во регионот на Виница и Богданци

На 2 и 3 јули, во Виница, во рамките на проектот „Биди пчелар!“  имплементиран од страна на организациите АГРО-ВИНКА од Виница и ПОЛИМАТ 13 од Богданци, се одржа обука за афирмација и развој на пчеларството која вклучуваше теренска посета на пчелни заедници. На...

Информирање на јавноста за болеста „Јазлеста кожа“ кај говедата

Заради појавата на болеста „Јазлеста кожа“ кај говедата, Мрежата за рурален развој на РМ, во рамки на проектот на УСАИД за Адаптација на земјоделството кон климатските промени, започна со организирање на работилници за едуцирање на сите засегнати страни во врска со...

УСАИД им помага на земјоделците да ги намалат негативните ефекти од климатските промени

На 21 декември, проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени презентираше сеопфатен извештај за наодите добиени од тригодишното тестирање на различни ефикасни и воедно исплатливи практики што ќе им помогнат на земјоделците да ја намалат...