Заштитни појаси како мерка за намалување на ерозија на почва

На 15 декември, во близина на Тиквешкото езеро, проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени постави заштитен појас од садници со цел да ја намали ерозијата на почвата. Околу 30 ученици од Средното општинско земјоделско шумарско училиште...

Презентација на појдовни мерења во областа на сточарството

По презентацијата на појдовните мерења во сточарството, одржана во Битола, која помина со бројна посетеност од сточари и советници на АПРЗ од западниот дел на Македонија, Мрежата за рурален развој на РМ, на 10 декември, организираше уште една ваква презентација, овој...

Презентација на појдовни мерења во областа на сточарството

На 3 декември во Битола, Мрежата за Рурален развој на РМ преку проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени ги презентираше појдовните мерења за влијанието на топлотниот удар врз млечноста на кравите. Проф. д-р Методија Трајчев од...

Како да се намали негативното влијание од климатските промени во земјоделството

На 17 септември, на Земјоделскиот институт, во општина Бутел, скопско, проектот на УСАИД за Адаптација на земјоделството кон климатските промени пред околу 40 земјоделци и советници на АПРЗ (Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството), ги презентираше...

Саем на мед во Струга

На 22 август, на Плоштадот на револуцијата во Струга, здружението на пчелари „Матица“ со поддршка на Мрежата за рурален развој на Република Македонија и општина Струга го организираше првиот Саем на мед. Главната цел на организаторите беше да ги промовираат...
Презентација на наодите од Студијата за адаптација на анималното производство во Република Македонија спрема климатските промени во Битола

Презентација на наодите од Студијата за адаптација на анималното производство во Република Македонија спрема климатските промени во Битола

  На 24 март, во Битола, Мрежата за рурален развој на Република Македонија одржа уште една работилница за презентација на наодите од Студијата за адаптација на анималното производство во Република Македонија спрема климатските промени, која беше изработена во...