ПРИРАЧНИК за мерките на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и на претприемништвото

Во рамки на проектот „Воспоставување на бизниси во мултиетнички средини“, изготвен е прирaчник кој нуди информации за сите мерки на Владата на Република Македонија за поттикнување на вработувањето и претприемништвото. Бројот на мерките е голем и шаренолик па многу...

Одбележан првиот пролетен ден во Пехчево

Учениците од Основното училиште „Ванчо Китанов“ од Пехчево, низ песни и игри го одбележаа првиот ден на пролетта. Настанот кој се одржа на 21 март, беше поддржан од Мрежата за рурален развој на Република Македонија и уште неколку невладини организации од регионот на...