Мрежата за рурален развој на НМ спроведува проект ,,Градење на капацитетите на МРР и нејзините членки’’ финансиран од We Effect.
За потребите на проектот, Мрежата објавува оглас за консултант кој ќе спроведе обука за изготвување на кратки документи за политики и нивно менторирање.
Детален опис на работните задачи може да најдете во ToR-от кој може да го најдете во прилог на огласот.
Заинтересираните кандидати да ги достават или испратат своите биографии, финансиска понуда како и декларација за поврзаност со нашата организација во печатена форма во канцеларијата на Мрежата за рурален развој на НМ најдоцно до 08.07.2020 год. на адреса: ул. Коста Веселинов 3а, Скопје, или во електронска форма доставете ја на наведените e-mail адреси: vesela.ld@ruralnet.mk и на aleksandar.p@ruralnet.mk

TOR for consultant policy brief.pdf