Во Гостивар на 02 октомври, се одржа манифестација „Фестивал на жетва“ во организација на „Здружение на одгледувачи на овци од Западна Македонија“, која е членка на Мрежата за рурален развој на Р.Македонија. Посетителите и учесниците на овој настан имаа можност да се информираат за целите и програмата МРР на РМ.

(Галерија)