Во рамките на тематската група за економско зајакнување на жената во руралните средини, МРР на РМ, во ноември 2010, организираше тридневна обука на жени, членови на Организацијата на жени од Пехчево. Целта на обуката беше жените да се обучат во изработка на предмети од волна, со филц техника на обработка на волната. Обуката је спроведе здружението на жени ткајачки Серафим од Берово, со што се постигна и пренесување на знаења и вештини од НВО кон НВО, членки на МРР на РМ.

(Галерија)