МРР на РМ го издаде последниот број на е-билтенот, каде можете да најдете некои интересни текстови и информации за активностите на Мрежата за рурален развој на РМ и нејзините членки, реализирани во текот на месеците јуни, јули и август.