ЗА НАС

Создаваме центар за взаемно учење и соработка за придонес кон одржлив развој на руралните области. За нас одржливиот развој е процес кој опфаќа постојана промена, надградба врз локалните иницијативи, промоција на внимателното користење на земјиштето и локалните ресурси, мобилизација на знаењето и амбициите на локалните заедници со дух на иновација за подобар живот.
Нудиме место за луѓе кои сакаат да ги вратат врските помеѓу загубените нешта – земјоделството и природата, наследството и иновацијата, храната и здравјето, граѓанското општество и носењето политички одлуки.

Краткорочен ангажман на консултант

За потребите на проектот, Мрежата објавува оглас за, краткорочен ангажман на консултант

Повеќе>>

Мрежа за рурален развој
на Република Македонија

ТЕМАТСКИ ГРУПИ

Конкурентни рурални области

Зелена економија

  • Животна средина и ефикасно управување со природни ресурси
  • Прилагодување и ублажување кон климатските промени

ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ НА
МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Вмрежување и застапување за зелена економија 

Балканска мрежа за рурален развој 

Институционална поддршка на МРР на РМ и нејзините членови

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ НА
МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Адаптација на земјоделството кон климатските промени

ALTER – Активни локални територии за економски развој на руралните области

Национален рурален парламент како глас на руралното население

Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ

RuralNet

Office Address:
ul. “Kosta Veselinov” br.3a,
1000 Skopje

13 + 14 =