ЗА НАС

Создаваме центар за взаемно учење и соработка за придонес кон одржлив развој на руралните области. За нас одржливиот развој е процес кој опфаќа постојана промена, надградба врз локалните иницијативи, промоција на внимателното користење на земјиштето и локалните ресурси, мобилизација на знаењето и амбициите на локалните заедници со дух на иновација за подобар живот.

Нудиме место за луѓе кои сакаат да ги вратат врските помеѓу загубените нешта – земјоделството и природата, наследството и иновацијата, храната и здравјето, граѓанското општество и носењето политички одлуки.

Повик за мали грантови

Мрежата за рурален развој на СМ објавува повик за поддршка на мали граѓански организации за проектни иницијативи од областа на зелената економија.

Финансиската поддршка за овој повик за мали грантови е обезбедена од ЕУ проектот „Вмрежување и застапување за зелена економија “  кој го споведува Мрежата за рурален развој на СМ во соработка со мрежите за рурален развој на Србија, Косово, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина  и Хрватска.

Прочитај повеќе…

Мрежа за рурален развој
на Република Македонија

ТЕМАТСКИ ГРУПИ

Конкурентни рурални области

  • Земјоделство и храна
  • Претприемништво
  • Паметни села
  • Рурален туризам и културно наследство

Зелена економија

  • Животна средина и ефикасно управување со природни ресурси
  • Прилагодување и ублажување кон климатските промени

ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ НА
МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Вмрежување и застапување за зелена економија 

Балканска мрежа за рурален развој 

Институционална поддршка на МРР на РМ и нејзините членови

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ НА
МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Адаптација на земјоделството кон климатските промени

ALTER – Активни локални територии за економски развој на руралните области

Национален рурален парламент како глас на руралното население

Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ

RuralNet

Office Address:
ul. “Kosta Veselinov” br.3a,
1000 Skopje

2 + 1 =