Краткорочен ангажман на консултант

Мрежата за рурален развој на НМ во соработка со мрежите за рурален развој на Србија, Косово, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина  и Хрватска спроведува регионален проект   „Вмрежување и застапување за зелена економија “ финансиран од ЕУ.   За потребите на...

Краткорочен ангажман на консултант

Мрежата за рурален развој на НМ во соработка со мрежите за рурален развој на Србија, Косово, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина  и Хрватска спроведува регионален проект   „Вмрежување и застапување за зелена економија “ финансиран од ЕУ.   За потребите на...

Финансиски асистент на проект

За успешно реализирање на проектните активности, има потреба од Финансиски асистент. Описот на работните задачи и потребни квалификации за горенаведената позиција може да ги најдете во прилог на огласот. Заинтересираните кандидати треба да го испратат своето CV на...

Мрежата за рурален развој на Република Северна Македонија (МРР на СМ) Ко-фасилитатор на проект

За успешно реализирање на проектните активности, има потреба од Ко-фасилитатор на проект. Описот на работните задачи и потребни квалификации за горенаведената позиција може да ги најдете во прилог на огласот. Заинтересираните кандидати треба да го испратат своето CV...

Мрежата за рурален развој на Република Северна Македонија (МРР на СМ) Координатор за организациски развој

За успешно реализирање на проектните активности, има потреба од Координатор на проект, Описот на работните задачи и потребни квалификации за горенаведената позиција може да ги најдете во прилог на огласот. Заинтересираните кандидати треба да го испратат своето CV на...

Оглас за краткорочни консултантски услуги на ЕУ проектот Вмрежување и застапување за зелена економија

Мрежата за рурален развој на НМ во соработка со мрежите за рурален развој на Србија, Косово, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина  и Хрватска спроведува регионален проект   „Вмрежување и застапување за зелена економија “ финансиран од ЕУ.   За потребите на...

Финансиски асистент на проект

Опис на работното место Одговорен за примена на финансиските и административните правила и прописи според процедурите на Мрежата за Рурален развој на РМ, донаторот и законите и прописите во Република МАкедонија Да врши финансиски активности како што се налози за...

Известување за резултати од евалуација на новинарски стории поднесени во рамки на натпреварот за новинари и медиуми за истражување и промовирање на најдобри зелени економии или еколошки безбедни рурални деловни практики

Мрежата за рурален развој во С. Македонија објавува дека заврши процесот на евалуација и доделување на награда за првопласираната новинарска сторија која се фокусира на концептот на зелена економија и промовира успешен пример на зелени деловни практики. До...

Локален асистент на координатор на работилница за производство на храна (Food hub) за регионот за ЛАГ- Малеш Пијанец- Пехчево

Мрежата за рурален развој на Северна Македонија (МРР на СМ) има потреба од Локален асистент на Координаторот на работилница за производство на храна (Food Hub) за регионот на ЛАГ Малеш Пијанец- Пехчево. Описот на работните задачи и потребни квалификации за...

ПОВИК ЗА НОВИНАРСКИ НАТПРЕВАР

Проектот „Вмрежување и застапување за зелена економија“ (Networking and advocacy for green economy) објавува Повик за новинарски натпревар за новинари и медиуми за истражување и промовирање на најдобри зелени економии или еколошки безбедни рурални деловни практики....