Препораки креирани од млади од руралните средини во источна и југоисточна Македонија

Во тек на спроведување на проектот беа собрани и обработени над 200 препораки од младите од средните училишта и од граѓанските организации кон повеќе релевантни за нив институции како што се владата, општините, Агенцијата за млади и спорт, Министерството за...
A.4.2. – Промоција на платформата за младите од руралните средини од источниот и југоисточниот плански регион

A.4.2. – Промоција на платформата за младите од руралните средини од источниот и југоисточниот плански регион

На 16 и 23 Април, 2019 година во општинските сали на Штип и Струмица се оддржаа работилници за промоција на регионалната платформа за младински прашања односно на Декларацијата за вмрежување и соработка која беше потпишана од 13 невладини организации со цел да се...

Повик за поддршка на проектни иницијативи на членките на МРР на РМ

Мрежата за рурален развој на РМ објавува повик за поддршка на проектни иницијативи на своите организации – членки. Поддршката за овој повик е обезбедена од проектот „Градење на капацитетите на МРР и нејзините членки“ финансиран од We Effect. Секој предлог-проект треба...
22.03.2019 A.5.1 Активности за младински активизам во заедницата (Био ѓубриво)

22.03.2019 A.5.1 Активности за младински активизам во заедницата (Био ѓубриво)

На 22 Март, 2019 година, центарот за локален развој од Радовиш ЦЕЛОР заедно со учениците на СОУ Коста Сусинов воведоа систем за компостирање и производство на сопствено био ѓубриво во рамките на училиштето. Активноста е дел од проектот „Младите од руралните средини за...

Реализирани седум тематски работилници

Седум тематски работилници се одржаа во седум плански региони, како дел од проектот “Национален рурален парламент како глас на руралното население”. Целта на работилниците беше да се идентификуваат приоритетните теми во секој плански регион, кои подоцна...