Финансиски асистент на проект

За успешно реализирање на проектните активности, има потреба од Финансиски асистент. Описот на работните задачи и потребни квалификации за горенаведената позиција може да ги најдете во прилог на огласот. Заинтересираните кандидати треба да го испратат своето CV на...

Мрежата за рурален развој на Република Северна Македонија (МРР на СМ) Ко-фасилитатор на проект

За успешно реализирање на проектните активности, има потреба од Ко-фасилитатор на проект. Описот на работните задачи и потребни квалификации за горенаведената позиција може да ги најдете во прилог на огласот. Заинтересираните кандидати треба да го испратат своето CV...

Мрежата за рурален развој на Република Северна Македонија (МРР на СМ) Координатор за организациски развој

За успешно реализирање на проектните активности, има потреба од Координатор на проект, Описот на работните задачи и потребни квалификации за горенаведената позиција може да ги најдете во прилог на огласот. Заинтересираните кандидати треба да го испратат своето CV на...

Оглас за краткорочни консултантски услуги на ЕУ проектот Вмрежување и застапување за зелена економија

Мрежата за рурален развој на НМ во соработка со мрежите за рурален развој на Србија, Косово, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина  и Хрватска спроведува регионален проект   „Вмрежување и застапување за зелена економија “ финансиран од ЕУ.   За потребите на...

Финансиски асистент на проект

Опис на работното место Одговорен за примена на финансиските и административните правила и прописи според процедурите на Мрежата за Рурален развој на РМ, донаторот и законите и прописите во Република МАкедонија Да врши финансиски активности како што се налози за...