Оглас за консултант за менторство и поддршка на под-грантисти и мониторинг и евалуација на грантовите

Мрежата за рурален развој на НМ во соработка со мрежите за рурален развој на Србија, Косово, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина и Хрватска спроведува регионален проект „Вмрежување и застапување за зелена економија “ финансиран од ЕУ. За потребите на проектот,...

Оглас за консултант за спроведување обука за изготвување на кратки документи за политики и нивно менторирање

Мрежата за рурален развој на НМ спроведува проект ,,Градење на капацитетите на МРР и нејзините членки’’ финансиран од We Effect. За потребите на проектот, Мрежата објавува оглас за консултант кој ќе спроведе обука за изготвување на кратки документи за политики и нивно...

Подржани проектни апликации за повик 0506-02 2020

Мрежата за рурален развој на СМ преку проектот проектот „Градење на капацитетите на МРР и нејзините членки“ финансиран од We Effect преку повик број 0506/02 – 2020 година, ќе ги поддржи проектните иницијативи на следните организации: Рурална Коалициjа –...

Повик 3

„Биди пчелар!“   Апликант: Здружение на жени земјоделки АГРО – ВИНКА Партнер: Здружение за развој, едукација и еколошка етика ПОЛИМАТ 13 Богданци „Магичниот пат на органското производство“ Апликант: Здружение на производители на градинарски и цвеќарски видови...

Студиски круг за животната средина во Радовиш

Студискиот круг за животната средина беше инициран во Радовиш! Вчера, 15 млади членови на овој Студиски Круг, се состанаа во Библиотеката, во гимназијата во Радовиш, за да учат заедно и да ги споделат своите ставови и знаења за екосистемите. Членовите на Студискиот...

Саем на членките на Мрежата за рурален развој Струга

Со цел да се зголеми вмрежувањето и соработката помеѓу организациите-членки на Мрежата за рурален развој, беше организиран дводневен настан во Струга, на 28 и 29 ноември. На настанот, претставници на организациите имаа можност да ги промовираат своите активности и...

Обука – Управување со човечки ресурси

Со цел да се реши еден од приоритетните проблеми утврдени меѓу членовите на МРР, се организира дводневна обука на тема „Управување со човечки ресурси“. Членови на RDN се собраа во Демир Капија да научат за принципите на ефикасно управување со луѓе и лидерство, да ги...