ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ

Третата национална обука за развивање генерички менаџмент вештини организирана во рамки на проектот “ Вмрежување и застапување за зелена економија”, беше одржана во Демир Капија, од 02 до 04 јули, 2019. Повеќе од 30 претставници на граѓански организации од Н....

ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ КАЈ ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Втората национална обука во Македонија организиран во рамки на проектот “ Вмрежување и застапување за зелена економија”, беше одржана во Охрид, од 30 јануари до 01 февруари, 2019. Повеќе од 30 претставници на граѓански организации учествуваа на оваа обука посветена на...

Обука за Зелена економија и претприемништво

Проектот финансиран од ЕУ „Вмрежување и застапување за зелена економија“ организираше обука на тема „Зелената економија и претприемништво“ за претставниците на ГО од западниот дел на С. Македонија, што се одржа од 5 до 7 февруари 2020 година, во хотел Дрим во Струга....

Караван за зелена економија

На 3-ти април, во скопскиот регион, беше организиран Караван за зелена економија од страна на регионалниот проект „Вмрежување и застапување за зелена економија“, финансиран од ЕУ. Тргнувајќи во 10 часот пред хотелот „Александар Палас”, Караванот, на кој...

Оглас за консултант за менторство и поддршка на под-грантисти и мониторинг и евалуација на грантовите

Мрежата за рурален развој на НМ во соработка со мрежите за рурален развој на Србија, Косово, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина и Хрватска спроведува регионален проект „Вмрежување и застапување за зелена економија “ финансиран од ЕУ. За потребите на проектот,...

Оглас за консултант за спроведување обука за изготвување на кратки документи за политики и нивно менторирање

Мрежата за рурален развој на НМ спроведува проект ,,Градење на капацитетите на МРР и нејзините членки’’ финансиран од We Effect. За потребите на проектот, Мрежата објавува оглас за консултант кој ќе спроведе обука за изготвување на кратки документи за политики и нивно...

Подржани проектни апликации за повик 0506-02 2020

Мрежата за рурален развој на СМ преку проектот проектот „Градење на капацитетите на МРР и нејзините членки“ финансиран од We Effect преку повик број 0506/02 – 2020 година, ќе ги поддржи проектните иницијативи на следните организации: Рурална Коалициjа –...

Повик 3

„Биди пчелар!“   Апликант: Здружение на жени земјоделки АГРО – ВИНКА Партнер: Здружение за развој, едукација и еколошка етика ПОЛИМАТ 13 Богданци „Магичниот пат на органското производство“ Апликант: Здружение на производители на градинарски и цвеќарски видови...

Студиски круг за животната средина во Радовиш

Студискиот круг за животната средина беше инициран во Радовиш! Вчера, 15 млади членови на овој Студиски Круг, се состанаа во Библиотеката, во гимназијата во Радовиш, за да учат заедно и да ги споделат своите ставови и знаења за екосистемите. Членовите на Студискиот...