The Rural Development Network of the Republic of Macedonia announces the third Call for support of RDN members’ project initiatives.

The support for this call is provided by the USAID Adaptation to Climate Change in Agriculture project within the capacity building component.

The project proposals should be submitted in the forms attached below: Annex A – Project Proposal, Annex B-Budget, Annex C-Partnership Statement and all other necessary documents.

Deadline for submitting the application is March 16th 2016, 16:00.

1. Повик за поддршка на проектни иницијативи
2. Образец А- Пријава за проект
3. Образец Б – Буџет
4. Образец В – Изјава за партнерство
Прашања и одговори

 

Одобрени проектни иницијативи од овој повик

Благодарност до сите коишто аплициравте на Повикот за проектни иницијативи на членките на МРР, со референтен број 08-013/01

Беше донесена одлука за финансиска поддршка на следниве проектни иницијативи:

1.    „Биди пчелар!“
Апликант: Здружение на жени земјоделки АГРО – ВИНКА
Партнер: Здружение за развој, едукација и еколошка етика ПОЛИМАТ 13 Богданци

2.     „Магичниот пат на органското производство“
Апликант: Здружение на производители на градинарски и цвеќарски видови ХОРТИ ЕКО
Партнер: Здружение на жени земјоделки  ” АГРО-ВИНКА ”

3.    „Едукација и поддршка на млади пчелари од Струшкиот регион ПЧЕЛАРСТВОТО-ДОХОДОВЕН БИЗНИС“
Апликант: Здружение Креативен центар РУРБАНКУЛТ
Партнер: Здружение на пчелари МАТИЦА

4.    „ Едукација на земјоделските производители за заштита на животната средина од прекумерна употреба на минерални ѓубрива и пестициди“
Апликант: Еколошко друштво Грашница
Партнер: Еколошко здружение ЕНХАЛОН

5.    „Традиционални специјалитети од Малешевијата“
Апликант: Здружение – Центар за лековити билки и шумски плодови „Амброзија“
Партнер: Еколошко друштво “ Солза”

6.    „ Шумските пожари и нивното влијание врз руралниот развој и климатските промени“
Апликант: Национално здружение на сопственици на приватни шуми
Партнер: Регионален центар за застапување

7.    „Подобра животна средина“
Апликант: Еколошко друштво „Кладенец“
Партнер: Организација на жените на Пехчево