ЗА НАС

Создаваме центар за взаемно учење и соработка за придонес кон одржлив развој на руралните области. За нас одржливиот развој е процес кој опфаќа постојана промена, надградба врз локалните иницијативи, промоција на внимателното користење на земјиштето и локалните ресурси, мобилизација на знаењето и амбициите на локалните заедници со дух на иновација за подобар живот.
Нудиме место за луѓе кои сакаат да ги вратат врските помеѓу загубените нешта – земјоделството и природата, наследството и иновацијата, храната и здравјето, граѓанското општество и носењето политички одлуки.

Мрежата за рурален развој на СМ отвора јавен повик за комерцијализација на Центар за преработка на храна (Food hub) – Пехчево преку партнерство со бизнис секторот.

Повеќе>>

За успешно реализирање на проектните активности, Мрежата за рурален развој на Северна Македонија има потреба од Финансиски асистент на проект.

Повеќе>>

Мрежа за рурален развој
на Република Македонија

ТЕМАТСКИ ГРУПИ

Конкурентни рурални области

Зелена економија

  • Животна средина и ефикасно управување со природни ресурси
  • Прилагодување и ублажување кон климатските промени

ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ НА
МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Програма на УСАИД за развој на заедницата 

Балканска мрежа за рурален развој 

Институционална поддршка на МРР на РМ и нејзините членови

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ НА
МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Вмрежување и застапување за зелена економија 

ALTER – Активни локални територии за економски развој на руралните области

Национален рурален парламент како глас на руралното население

Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ

Адаптација на земјоделството кон климатските промени

RuralNet

Office Address:
ul. “Kosta Veselinov” br.3a,
1000 Skopje

3 + 13 =