Опис на работното место

  • Одговорен за примена на финансиските и административните правила и прописи според процедурите на Мрежата за Рурален развој на РМ, донаторот и законите и прописите во Република МАкедонија
  • Да врши финансиски активности како што се налози за плаќање, благајна, платен промет, организација на набавки и слично.
  • Да биде одговорен за административни активности како што се :  архивирање на документи, евиденција за инвентар, набавка на канцелариски материјали
  • Поготвување на редовни извештаи за буџетот и трошоците на проектот
  • Одржување и ажурирање на базата на податоци на организацијата
  • Организирање на проектни настани/обуки и работилници
  • Дистрибуирање и складирање на коресподенција ( на пример : писма, електронски пораки и пакети)
  • Подготовка на финансиски извештаи
  • Организација на патувања и сместувања

Потребни квалификации:

– диплома за завршено високо образование
– најмалку една година работно искуство
– познавања од областа на сметководство и финансиите (предност претходно искуство во невладин сектор)
– одлично познавање на англиски јазик;
– одлично познавање на работа со Microsoft Office (посебно Excel & Word)
– напредни организациски и комуникциски вештини

Заинтересираните кандидати можат да добијат подетални информации на 02/3075-506 и да го испратат своето CV  на info@ruralnet.mk најдоцна до 21.12.2020 год.