Arkivi

Јавен повик за комерцијализација на Центар за преработка на храна (FOOD HUB) – Пехчево

Мрежата за рурален развој на Северна Македонија, финансиски поддржана од We Effect, во соработка со ИМЕ програмата, отвора јавен повик за комерцијализација на Центар за преработка на храна (Food hub) – Пехчево преку партнерство со бизнис секторот.

Read more...

Advertisement coordinator

The Rural Development Network of the Republic of Macedonia (RDN of the RM) implements an EU funded project “ALTER- Active Local Territories for Economic Development of Rural Areas “.

Read more...

Advertisement assistant

The Rural Development Network of the Republic of Macedonia (RDN of the RM) implements an EU funded project “ALTER- Active Local Territories for Economic Development of Rural Areas “.

Read more...

Advertisement coordinator

The Rural Development Network of the Republic of Macedonia (RDN of the RM) implements an EU funded project “National Rural Parliament as a voice of rural citizens “.

Read more...

Краткорочен ангажман на консултант

Мрежата за рурален развој на НМ во соработка со мрежите за рурален развој на Србија, Косово, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина  и Хрватска спроведува регионален проект   „Вмрежување и застапување за зелена економија “ финансиран од ЕУ.  

Read more...

Swedish Rural Parliament

The twelfth Swedish Rural Parliament was held in the period from September 6th until September 9th 2012, in Ronneby, small town in the Swedish region Blekinge.

Read more...