Мрежата за рурален развој на НМ во соработка со мрежите за рурален развој на Србија, Косово, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина  и Хрватска спроведува регионален проект   „Вмрежување и застапување за зелена економија “ финансиран од ЕУ.  

За потребите на проектот, Мрежата објавува оглас за консултант задолжен за правилно административно и финансиско водење на проектите кои се спероведувани од граѓанските организации добитници на грантови на територијата на Западен Балкан ( С. Македонија, Србија, Косово, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина ).Детален опис на работните задачи е наведен во ToR-от кој може да го најдете во прилог на огласот.
Заинтересираните кандидати да ги достават или испратат своите биографии и финансиска понуда во печатена форма во канцеларијата на Мрежата за рурален развој на НМ најдоцна до 07.09.2020 год. на адреса: ул. Коста Веселинов 3а, Скопје, или во електронска форма на e-mail адресата: ana.d@ruralnet.mk

 

2. b8f_annexiitorglobal_en_specialist for administration of subgranted projects