Publikime

Broshura

Publikohet raporti nga punëtoria në udhëtim “Përforcimi i aktorëve në zhvillimin rural në Ballkanin Perëndimor”

Kjo ngjarje, që u zhvilluar gjatë periudhës prej 31 mars deri më 2 prill 2014, ishte nisur bashkërisht nga Grupi i Përhershëm për Zhvillim Rural në Evropën Juglindore dhe PREPARE partneritetin për Evropë rurale, me mbështetje të TAIEX (Instrumenti për Mbështetje Teknike dhe Shkëmbim të Informacione) dhe rrjetet për zhvillim rurale të Republikës së Maqedonisë, Serbisë dhe Malit të Zi.