Titulli i projektit: Të drejtë ndaj natyrës

Bartës i aplikacionit: Shoqata e Qytetarëve EKOVITA

Partner: Shoqata e prodhuesve të ushqimit organik Biovita – Kavadar

Qëllime të projektit:

  • rrjetëzimi i aktorëve të interesuar nga sektori bujqësor në mjediset rurale (fermerët rural, fermerët, përpunuesit, turistët, hotelierët, blerësit, trupat e certifikimit dhe trajnuesit etj.)
  • zhvillimi i konceptit që do të sigurojë kthim të mënyrës tradicionale të kultivimit të kulturave bujqësore, me lloje dhe specie që janë autoktonë dhe të adaptuar kushteve mikro-klimatike që paraqiten në fushat rurale të Rajonit të Tikveshit.
  • trajnimi dhe certifikimi i kulturave tradicionale bujqësore në mjediset rurale, për prodhimtari të produkteve organike.
  • vendosje të siguruar të kulturave bujqësore në kapacitetet e përpunimit.