Назив на организацијата ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЧЕЛАРИ ,,МАТИЦА” – СТРУГА
Адреса с.Корошишта, Струга
Одговорно лице иточен назив на функција Шефит Шемшедини, Преседател
Телефон  
Мобилен телефон 070630895
e-mail на организацијата nderim_sh_25@hotmail.com
Web страна на организацијата  
Број на лица кои активно работат во/за организацијата 32
Кратко резиме на организацијата (визија, мисија, цели и активности) Здружението има за цел да се соедини да ги бара и да ги заштити правата на членовите и консуматорите. Ние со ова здружение сакаме да напредува пчеларството, да ги заштитиме нашите пчели од секое загрозување и да имаме што повеќе пчели кои се многу важни за човекот кои ни го даваат поважниот продукт како што е медот и другите негови варианти многу важни за човечкото здравје. Ние со нашето здружение правиме многу активности со цел сите што се бават со пчеларство да ги знаат сите методи, да ги чуваат и множат пчелите и истите да се дистрибуираат и таму каде што нема. Со цел за поновите сознанија сме биле и во интернационалните конгреси и семинари да ги пратиме новостите и новите техники во пчеларството.
Официјално лого на организацијата