Генерално собрание на мрежата за рурален развој

Генерално собрание на мрежата за рурален развој

Генералното собрание на Мрежата за рурален развој на Северна Македонија се одржа во Дојран на 3 септември. Некои од најактивните членови на МРР кои се собраа на Собранието, беа информирани за тековните и планираните активности и иницијативи на Мрежата насочени кон...