Започна новиот проект „Farm to Fork“

Започна новиот проект „Farm to Fork“

Регионалниот проект „Академија Од фарма до Вилушка за Зелен Западен Балкан Нашата заедничка европска иднина“ ги вклучува следните земји: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Хрватска.

Генерално собрание на мрежата за рурален развој

Генерално собрание на мрежата за рурален развој

Генералното собрание на Мрежата за рурален развој на Северна Македонија се одржа во Дојран на 3 септември. Некои од најактивните членови на МРР кои се собраа на Собранието, беа информирани за тековните и планираните активности и иницијативи на Мрежата насочени кон...