Повик за поддршка на проектни иницијативи на членките на МРР 2

Со цел да обезбеди континуитет на активностите од проектниот механизам, МРР обезбеди поддршка од компонентата за јакнење на капацитетите во рамки на проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени. Во таа насока Мрежата објавува втор повик за...

Повик за поддршка на проектни иницијативи на членките на МРР 3

Мрежата за рурален развој на Република Македонија објавува трет повик за поддршка на проектни иницијативи на своите организации – членки. Поддршката за овој повик е обезбедена од проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени, во рамки на...

Повик за поддршка на проектни иницијативи на членките на МРР на РМ

Мрежата за рурален развој на РМ објавува повик за поддршка на проектни иницијативи на своите организации – членки. Поддршката за овој повик е обезбедена од проектот „Градење на капацитетите на МРР и нејзините членки“ финансиран од We Effect. Секој предлог-проект треба...

Повик за поддршка на проектни иницијативи на членките на МРР на СМ

Мрежата за рурален развој на СМ објавува повик за поддршка на проектни иницијативи на своите организации – членки. Поддршката за овој повик е обезбедена од проектот „Градење на капацитетите на МРР и нејзините членки“ финансиран од We Effect. Секој предлог-проект треба...