ОВАА АКТИВНОСТ Е ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА НА УСАИД ЗА РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА, ПОДДРЖАНА ОД АГЕНЦИЈАТА ЗА МЕЃУНАРОДЕН РАЗВОЈ НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ (УСАИД).

ОВАА ГАЛЕРИЈА Е ПОДГОТВЕНА СО ПОДДРШКА НА АМЕРИКАНСКИОТ НАРОД ПРЕКУ АГЕНЦИЈАТА НА САД ЗА МЕЃУНАРОДЕН РАЗВОЈ (УСАИД). СОДРЖИНАТА Е ОДГОВОРНОСТ НА МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И НЕ ГИ ИЗРАЗУВА СТАВОВИТЕ НА АГЕНЦИЈАТА НА САД ЗА МЕЃУНАРОДЕН РАЗВОЈ (УСАИД) ИЛИ НА ВЛАДАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ.