Регионална Конференција „Адаптација на климатските промени во Југоисточна Европа“- 10-11 Октомври, Загреб, Хрватска

Дознајте повеќе на овој линк.