Мрежата за Рурален Развој на РМ распишува повик за поддршка на младински активизам во рамките на проектот “Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ“.

Преку овој повик ќе се финасираат 5 “Мали акции за добробит на заедниците спроведени од младите и младинските организации во руралните средини“. Секоја поддршка е во финансиски износ до 500 евра.

Ги каниме граѓанските организации со седиште во општините кои се дел од источниот или југоисточниот плански регион да поднесат апликации најдоцна до 28.12.2018, 16.00 часот.

Условите за поднесување се објавени на веб страната на www.ruralnet.mk

Прилог 1. Формат за пишување предлог активност.docx

Опис на работни задачи.pdf