За текот на проектот, резултатите од активностите, научените лекции како и сумираните препораки беше изработен краток инфографик со основни податоци. Види инфографик….Infografik.pdf