Во тек на спроведување на проектот беа собрани и обработени над 200 препораки од младите од средните училишта и од граѓанските организации кон повеќе релевантни за нив институции како што се владата, општините, Агенцијата за млади и спорт, Министерството за образование и наука, граѓанските организации, Агенцијата за вработување и училиштата. За повеќе информации ………Линк од презентацијата.