На 13-ти и 14-ти март, во Скопје, проектот „Вмрежување и застапување за зелена економија“, во рамките на специфичниот програмски модул за обука, организираше обука на обучувачи фокусирана на зелена економија и претприемништво. Секоја од партнерските организации на проектот назначи по 2 претставници да учествуваат на оваа обука и да добијат знаење за концептот на зелена економија и пристапите за обезбедување успешни политики за зелена економија.

Со овој модул за обука специфичен за програмата, проектните партнери ќе се погрижат BRDN да има знаење да го води и одржи процесот на воведување на концептот на зелено претприемништво. Дополнително, BRDN, исто така, ќе се позиционира соодветно во процесот на донесување политики и одлуки во однос на руралниот развој, со користење на застапување и вмрежување, и со поддршка на овластени граѓански организации кои се вешти да го применуваат пристапот на застапување.