1. „Биди пчелар!“  

Апликант: Здружение на жени земјоделки АГРО – ВИНКА
Партнер: Здружение за развој, едукација и еколошка етика ПОЛИМАТ 13 Богданци

  1. „Магичниот пат на органското производство“

Апликант: Здружение на производители на градинарски и цвеќарски видови ХОРТИ ЕКО
Партнер: Здружение на жени земјоделки  ” АГРО-ВИНКА ”

  1. „Едукација и поддршка на млади пчелари од Струшкиот регион ПЧЕЛАРСТВОТО-ДОХОДОВЕН БИЗНИС“

Апликант: Здружение Креативен центар РУРБАНКУЛТ
Партнер: Здружение на пчелари МАТИЦА

  1. „ Едукација на земјоделските производители за заштита на животната средина од прекумерна употреба на минерални ѓубрива и пестициди“

Апликант: Еколошко друштво Грашница
Партнер: Еколошко здружение ЕНХАЛОН

  1. „Традиционални специјалитети од Малешевијата“

Апликант: Здружение – Центар за лековити билки и шумски плодови „Амброзија“
Партнер: Еколошко друштво “ Солза

  1. „ Шумските пожари и нивното влијание врз руралниот развој и климатските промени“

Апликант: Национално здружение на сопственици на приватни шуми
Партнер: Регионален центар за застапување

  1. „Подобра животна средина“

Апликант: Еколошко друштво „Кладенец“
Партнер: Организација на жените на Пехчево