Денеска на 8-ми Март го славиме придонесот на жените од руралните средини кои имаат клучна улога во развојот на заедницата.
 
Верица од ЛАГ Малеш-Пијанец и Петранка од Фондацијата за локален и ИКТ развој (ФЛОРИТ)-Гевгелија, организација-членка на ЛАГ Бојмија, се дел од инспиративните жени и девојки кои иницираат заеднички акции за позитивни промени во нивната околина во рамки на Програмата на УСАИД за развој на заедницата. Програмата е имплементирана од Мрежата за рурален развој во партнерство со 5 Локални акциски групи.
 
 
 
Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).
 
Оваа вест е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржината е одговорност на Мрежа за рурален развој на Северна Македонија и не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на Соединетите Американски држави.