Назив на проектот:  Преку заеднички пристапи застапување до успешен бизнис за земјоделци во Липково и Старо нагоричане

Носител на апликацијата: Мултиетничко и невладино женско здружение – Линда Куманово

 Партнер: Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово       

Цели на проектот:

Зголемување на нивото на заеднички настап на локалните граѓански организации во застапувањето и адресирањето на проблемите со кои се соочуваат земјоделците и локалното население во руралните општини Липково и Старо Нагоричане.